FAQ

Worden bedrijven geselecteerd die in dezelfde vijver vissen?

Nee, we streven ernaar om directe concurrentie te voorkomen. Dit komt erop neer dat er geen bedrijven uitgenodigd worden waarbij onderlinge uitwisseling van ervaringen en diensten niet mogelijk is. Dit verschilt per sector en we hebben hier een zeer nauwkeurige selectie op toegepast. Bij twijfel wordt er contact met de betreffende bedrijven opgenomen.

Is het mogelijk om bedrijven te introduceren binnen de organisatie?

Ja natuurlijk, er mag altijd een geïnteresseerde meegenomen worden naar een borrel of andere activiteit. Wanneer mensen zich vervolgens aan zouden willen melden kunnen ze hun bedrijf voordragen bij het bestuur van Global Networks. Vervolgens stellen wij vast of dit bedrijf geen directe concurrentie kent met een huidige aangesloten partij. Ook dient het bedrijf binnen de cultuur van Global Networks te passen.

Is het ledenbestand van Global Networks beperkt tot de regio Groningen?

Ja in principe wel, de organisatie is namelijk in Groningen gevestigd en de meeste activiteiten zullen in het Noorden plaatsvinden. Er zijn uiteraard uitzonderingen mogelijk.

Zijn er binnen het lidmaatschap verschillende categorieën?

Nee, we willen ieder bedrijf laten beschikken over dezelfde mogelijkheden. Global Networks staat voor gelijkheid en duidelijkheid binnen haar organisatie. Gelijke monniken gelijke kappen.

Blijven de investeringen van de deelnemers jaarlijks beperkt tot de contributie?

Ja, wanneer de deelnemer enkel gebruik maakt van het basislidmaatschap zullen er geen verdere kosten in rekening gebracht worden.

Bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld het Global Event kunnen kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden van te voren gecommuniceerd en ieder Global lid staat het vrij zich al dan niet aan te melden voor een bijzondere activiteit.

Binnen Global Networks is er naast het lidmaatschap ook de mogelijkheid tot het worden van een (sub)sponsor. Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met het bestuur.