i4Marketing

4marketing heeft als doelstelling om voor elke klant de strategische partner te worden op het marketinggebied met de focus op "online". Vanuit een transparante werkwijze en een heldere visie is het mogelijk om in elke branche de doelstellingen te halen.